Επικοινωνία

ΕΛΒΙΕΝ
Τζίρκας Ευστάθιος & Σια Ε.Ε.
Βιοτεχνία Ετοίμων Ενδυμάτων
Αδριανή Δράμας
66150 Δράμα
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: 0030-25210-69000-4
Φαξ: 0030-25210-69005

Ε-mail: elviendrama@yahoo.gr